Search This Blog

Thursday, April 2, 2015

Gonzalez Faus -EL Natzaré i la prova del Vuit


Llegiem a Gonzalez Faus - pregunta, click aquí:
¿Qui era Iesú/Jesús/Isa/Jeshua/Jehoshua? del NOM.

Dels primers testimonis dues ràpidas pincellades:
1- "no buscà el seu propi interés";

2- "passà fent el bé i alliberant els oprimits"
No tingué estudis especials, va treballar en coses de cosntrucció.

provocatiu en el camp econòmic:
3- propietaris del “projecte de Déu” que anunciaba són sencillament i únicament els pobres 
(una sociedad aufegada per deutes, acabant en esclavitud, prostituir-se o bandolers).
4- solia frequentar públicament “gent de malviure”, desafiant els públics banquets ostentosos de classes altes.
5- Oferí amistat a prostitutas, de las que deia que estaven més prop de Déu que nosaltres.
Defengué les dones, no acceptant el repudi i deixant pas a accedir a la “Llei de Déu”.
Hypocrites6- Fou també un terapeuta innegable, pero provocatiu: preferia curar en dies “de precepte”,
 Per la seva visió dels homes amb poder (sobretot religiosos):
7- "fools, hypocrites, blind guides, whited sepulchers, murderers, a generation of snakes," Matthew, 23
8- “les gents es meravellaven de la llibertat-autoritat (Greek: exousia-Latin potestate) con que hablaba” (Mt 7:27, Lc 4:32)
(del Sermó de la muntanya tenim la darrera entrada aqui


Pero lo que sí pueden (y deberían) todos hoy, es paladear la humanidad de aquel Nazareno. Y sacar consecuencias.

Article de Gonzalez Faus

Resultado de imagen de jesus hypocrites


         

No comments: