Search This Blog

Thursday, August 11, 2016

Empremtes de Xahrazad - Free city visitant amb Marco Polo

Etymology :  "the person whose realm/dominion (شهر šahr) is free (آزاد āzād)"

  • Scheherazade /ʃəˌhɛrəˈzɑːdᵊ/, or 
  • Shahrazad (Persian: شهرازاد Šahrāzād),        "Empremtes de Xahrazad.          
   Un viatge a través d´Àsia" 

por Antoni Torreño -Premi Literatura de viatges _ Benicassim (2004)
ell va traduir Viatges de Marco Polo al valencià.
Marco Polo, Llibre de les meravelles del món.
A cura d'Isabel Payà i Climent i Antoni Torreño i Mateu,
«Torsimany», 7, Edicions del Bullent, València, 1997


Mirar video al minut 13:45 fins 15:00... El mapa de Cresques!!!Per cert,
Marco Polo deixi ben explícit que
 "el Gran Kha envià moltes ambaixades al Papa, al rei de França i al rei d'Espanya"
que no és altre que el monarca Jaume I.... amb un ambaixador Jaume Alarich

distorted knowledge - British isles - medieval maps

Created byMedieval Maps of Britain

How did people depict England, Scotland and Wales in the Middle Ages? Here are 15 images of maps created between the 11th and 16th centuries, which shows how maps developed over history.